Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w wieku 50+

50 plus Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w wieku 50+

Zanim zdecydujemy się na zatrudnienie osoby po 50 roku życia, zastanawiamy się, czy warto. W tym artykule sprawdzimy, jakie korzyści płyną z zatrudniania ludzi, którzy wchodzą już w wiek emerytalny. W przypadku osób 50 plus dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nie jest jedyną zaletą. Zobacz, co jeszcze możesz zyskać.

Co daje zatrudnienie pracownika po 50 roku życia?

Jeśli się na nie zdecydujesz, może oznaczać to dla ciebie sukces, ponieważ doświadczony pracownik, taki który ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy, potrafi myśleć wielokierunkowo znajdować niestandardowe rozwiązania.

Dzieciństwo obecnych 50 i 60- latków przypadło w epoce, w której znakomita większość osób pracowała na jednym etacie bądź jednej firmie. Długotrwałe zatrudnienie na jednym stanowisku nie jest więc dla nich niczym szczególnym. Jeśli będzie to zatrudnienie zgodne z ich kwalifikacjami, z pewnością zostaną w firmie na dłużej.

Zatrudnienie pracownika po 50 – korzyści dla pracodawcy

Zatrudnienie pracownika, który ukończył 50 rok życia, może dać wiele firmie i pozostałym pracownikom. Dojrzałość często idzie w parze ze spokojem i opanowaniem. Osoby takie chętnie dzielą się doświadczeniem życiowym z młodszymi stażem pracownikami, którzy są mniej podatni na stres i nie każdą sytuację potrafią rozwiązać.

Osoby po 50 są bardziej lojalne i nie myślą o zmianie firmy. Przedsiębiorca może mieć pewność, że będą kontynuować zatrudnienie już do końca, nie tylko w okresie trzech kolejnych miesięcy.

Kolejną zaletą dojrzałych pracowników jest dyspozycyjność. Ich dzieci są już dorosłe i pracownicy nie biorą zwolnień.

Choć czasem nie nadążają za nowymi technologiami, to lepiej znają się na dawnych rozwiązaniach. Punkt widzenia osób 50+ urozmaica działania firmy i daje więcej możliwości.

Wynagrodzenia 50 plus dofinansowanie — kto otrzyma?

Zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych po 50. ma też formę finansową.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przedsiębiorcy, który podpisze umowę ze starostą na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego z urzędu pracy.

Okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia obejmuje 12 miesięcy dla osób 50+ i 24 miesiące, jeśli osoba ukończyła 60 lat. Jego maksymalna wysokość to 50% minimalnego wynagrodzenia.

Program pięćdziesiąt plus – jakie są obowiązki pracodawcy?

To, że dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 50 plus przysługiwało nam w poprzednim miesiącu, nie oznacza, że pieniądze te są już pewnym zastrzykiem gotówki dla przedsiębiorcy. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem czasu obowiązywania umowy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić całość otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi. To samo dzieje się, kiedy rezygnujemy z dalszego zatrudniania osoby po 50 roku życia już po otrzymaniu całego dofinansowania wynagrodzenia.

Na podstawie zawartej umowy zobowiązani jesteśmy współpracować z pracownikiem 50 plus przez dodatkową połowę czasu trwania umowy. Oznacza to, że nie może dojść do wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego po 50 przez pół roku po ostatnim miesiącu dotacji. W przypadku osób 60+ jest to rok dłużej.

Dofinansowanie na pracownika — zasady cofnięcia

Rozwiązanie umowy w trakcie przysługiwania dofinansowania lub przed upływem wskazanych okresów skutkuje koniecznością oddania całości kwoty otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi.

Jeśli pracodawca utrzyma danego zatrudnionego przez połowę wymaganego okresu po dofinansowaniu, zwraca wówczas tylko 50% wymaganej kwoty.

W jaki sposób naliczają się te odsetki? Od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Dotacje na pracownika z pup

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika po 50 roku życia PUP wypłaca po spełnieniu określonych warunków:

  • niezaleganie z podatkami,

  • niekaralności przynajmniej przez okres dwu lat przed złożeniem wniosku,

  • prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy.

Maksymalna kwota do 6 krotność średniej krajowej. Warto jednak pamiętać, że każdy urząd pracy może samodzielnie ustalić maksymalny poziom dofinansowania.

Na co przeznaczyć dofinansowanie dla pracownika z urzędu pracy?

Celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50 jest aktywizacja zawodowa osób dojrzałych. Nie można jednak zrobić z tymi pieniędzmi wszystkiego.

Dofinansowania wynagrodzenia pozwalają na: zakup mebli, oprogramowania, narzędzi, maszyn, urządzeń niezbędnych do pełnienia obowiązków służbowych.

Tego typu dotacja nie może być przeznaczona na zakup akcji i udziałów w spółkach, nieruchomości, zezwoleń i licencji, ani też pokrycie kosztów budowy, czy adaptację budynku.

Dofinansowanie dla 50 plus — jak uzyskać?

Przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50 roku życia zależne jest od długości trwania umowy.

W ramach promocji zatrudnienia urząd pracy premiuje Cię tylko, jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną na określony czas. Możesz też dostać dofinansowanie do własnej działalności.

Będąc osobą w przedziale wiekowym 50 lub 60 plus, niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, masz szansę zaistnieć na rynku pracy. Nie musisz martwić się utratą pracy. Zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia to atrakcyjna opcja dla pracodawców. Na pewno znajdziesz nową pracę, może nawet ciekawszą niż poprzednia.

A jeśli nie, możesz liczyć na wsparcie finansowe przy zakładaniu własnej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *