praca bez doświadczenia

Praca bez doświadczenia — jak szukać i znaleźć pracę bez doświadczenia zawodowego?

Z artykułu „Praca bez doświadczenia — jak szukać i znaleźć pracę bez doświadczenia zawodowego”dowiesz się:

 • jak napisać skuteczne CV i szukać pracy,
 • jak przygotować się do napisania listu motywacyjnego?
 • jak znaleźć pracę nie mając doświadczenia?
 • czy brak doświadczenia zawodowego uniemożliwia znalezienie pracy?
 • dla kogo praca wykonywana w domu może być dobrodziejstwem?

Co to jest CV?

CV jest podstawowym dokumentem aplikacyjnym, który jest wymagany w procesie rekrutacji, a tym samym jest przepustką do tego, aby znaleźć pracę. Sam skrót CV pochodzi od łacińskiego słowa Curriculum Vitae i oznacza „bieg życia”

Praca bez doświadczenia, jakie są kluczowe elementy dobrego CV?

Aby zwrócić uwagę rekrutera, należy stworzyć CV w oparciu 9 kluczowych elementów:

 1. Dane kontaktowe — imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.
 2. Zdjęcie — nie jest wymagane, ale zaobserwowano, że CV ze zdjęciem jest chętniej przeglądane przez rekrutera.
 3. Podsumowanie zawodowe — w kilku zdaniach przedstaw siebie i swoje mocne strony.
 4. Doświadczenie zawodowe — jeśli nie masz doświadczenia, napisz: gdzie odbywałeś praktyki i staże, jakie były twoje obowiązki, jakie osiągnąłeś/osiągnęłaś sukcesy.
 5. Wykształcenie — wpisz ostatnie szkoły, które ukończyłeś/ukończyłaś.
 6. Umiejętności — wpisz uprawnienia i certyfikaty, które posiadasz.
 7. Języki obce — wskaż poziom znajomości języków obcych, np. język angielski — zaawansowany (C2), język niemiecki — średniozaawansowany (B1), język francuski — podstawowy (A2) oraz wpisz posiadane dyplomy i certyfikaty.
 8. Chronologia informacji — zwróć uwagę, aby podane informacje były ułożone w sposób chronologiczny, czyli od najbardziej aktualnych i ważnych do najstarszych.
 9. Wygląd i przejrzystość — zwróć uwagę na to, jak prezentuje się twoje CV, czy jest łatwe do przeanalizowania przez osoby zatrudnione w zespole HR.

Skuteczne CV to jakie?

Skuteczne CV to takie, które pomoże znaleźć pracę bez doświadczenia. CV powinno być przede wszystkim czytelne i przejrzyste. To ułatwi rekruterowi odnalezienie kluczowych informacji o kandydacie, który jest na początku kariery zawodowej.

Jeżeli nie aplikujesz na stanowisko grafika komputerowego, to nie zamieszczaj grafik oraz unikaj nadmiernej kolorystyki. Zdjęcie dołączone do CV powinno być dobrej jakości, a przede wszystkim powinno wzbudzać zaufanie, zarówno rekrutera, jak i przyszłego pracodawcy.

Równie istotne jest wysłanie CV w formacie pdf, bo to daje gwarancję, że tekst nie „rozjedzie się” na monitorze osoby, która będzie je czytała. Jeśli chodzi o układ życiorysu to najlepiej napisać CV w profesjonalnym kreatorze, który dostępny jest bezpłatnie na różnych stronach internetowych.

CV wizytówką kandydata

Szukając pracy, trzeba pamiętać, że CV jest wizytówką kandydata ubiegającego się o zatrudnienie. Aby zwróciło uwagę, być może przyszłego szefa, powinno zawierać kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku, na które właśnie aplikujemy.

Chcąc pracować na stanowisku kierowcy, niezbędne jest prawo jazdy. Z kolei praca biurowa lub obsługa sekretariatu jest często związana z obsługą konkretnych systemów w firmie, znajomością języków obcych na różnym poziomie zaawansowania itp. Idealny pracownik to taki, który jest otwarty na zdobywanie nowych umiejętności.

Brak doświadczenia zawodowego nie przekreśla szans, by znaleźć pracę. Jak napisać CV nie mając doświadczenia?

Osoba, która nie posiada doświadczenia zawodowego w swoim CV, może się wykazać tym, że:

 • ma konkretne umiejętności miękkie (np. komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, gotowość do nabywania umiejętności zawodowych oraz zdobywania doświadczenia),
 • wśród innych kandydatów wyróżnia się umiejętnościami twardymi, które są niezbędne na danym stanowisku pracy (np. znajomość języka angielskiego na poziomie C1, doskonała znajomość zasad SEO),
 • odbyła kursy i szkolenia,
 • uzyskała określone uprawnienia,
 • jest gotowa do zatrudnienia i może świadczyć pracę np. w systemie hybrydowym.

W CV warto napisać o swoich zainteresowaniach i pasjach, a także pochwalić się swoimi sukcesami. Z drugiej strony trzeba być prawdomównym, ponieważ kłamstwo zazwyczaj szybko wyjdzie na jaw i możemy się skompromitować.

Pracodawca może odrzucić nieestetyczne CV lub CV z błędnymi danymi

Zwróć uwagę, aby w trakcie pisania CV nie popełniać błędów. Wśród najczęściej występujących można wymienić:

 • nieestetyczny wygląd CV,
 • nieaktualne lub błędne dane kontaktowe,
 • nieprofesjonalny adres e-mail, np. sloneczko25@o2.pl,
 • podawanie danych wrażliwych (np. numeru PESEL) lub danych dotyczących stanu cywilnego i struktury rodziny (np. mąż, dwoje dzieci),
 • błędy ortograficzne, stylistyczne, językowe,
 • brak informacji dotyczących okresu zatrudnienia lub nieprecyzyjne dane (np. 2018-2022),
 • podanie informacji niezgodnych z prawdą (np. odnośnie poziomu znajomości języków obcych).

Jeśli dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) będą miały wiele błędów, to może się tak zdarzyć, że kandydat nie będzie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. A to z kolei oznacza, że nie będzie miał szansy na być może pierwszą pracę.

dokumenty do pracy
Zawsze dbaj o wygląd swoich dokumentów — pogniecione i brudne CV nie jest dobrym pomysłem

Aktualna klauzula RODO w CV

Każde CV wysyłane do pracodawcy powinno zawierać aktualną klauzulę RODO, bo w przeciwnym razie nie będzie w ogóle rozpatrywane. Zamieszczenie klauzuli w dokumentach aplikacyjnych oznacza zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych. Przy czym zgoda ta może dotyczyć bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli CV ma więcej niż jedną stronę, należy umieścić klauzulę na każdej ze stron, najlepiej w stopce.

Aktualna klauzula, która powinna być zamieszczona w CV i która jest zgodna z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w 2023 roku, ma następującą treść:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Praca bez doświadczenia, jak ważna jest samoświadomość tego, jakiej szukasz pracy?

Szukając pracy, warto zadać sobie kilka pytań:

 1. „Jaką pierwszą pracę chcesz znaleźć?” – w jakim charakterze i gdzie?
 2. „Czy spełniasz wymagania, aby ubiegać się o pracę na danym stanowisku”? – jeżeli nie spełniasz wymagań, czy jesteś w stanie uzupełnić braki kompetencyjne, np. doszlifować swój język angielski,
 3. „Dlaczego chcesz tę pracę zdobyć”? „Dlaczego chcesz pracować w tej branży?” – odpowiedź na te pytania, mogą przyczynić się do zwiększenia motywacji i wiary we własne siły, w siebie.

Praca bez doświadczenia, jak aplikować na „zimno”?

Warto też pamiętać, że wiele ofert nie jest w ogóle publikowanych, ponieważ informacje o wakatach są rozpowszechniane wśród osób, które już pracują w danej firmie. A to może przyczynić się do tego, że bardzo szybko znajdą się potencjalni pracownicy z polecenia.

Jeżeli już wiesz, jaką chcesz znaleźć pracę bez doświadczenia, zrób listę firm, które oferują daną pracę. Zadzwoń tam i poproś o rozmowę z osobą decyzyjną, prezesem itp. Wyślij CV i list motywacyjny. Wszyscy pamiętamy powiedzenie: „Do odważnych świat należy”. I może to właśnie ty, dzięki temu, że właśnie wysłałeś/wysłałaś swoje CV, dostaniesz najlepszą ofertę pracy, pomimo że nie masz doświadczenia.

Zwłaszcza na początku kariery zawodowej może być trudno. Nie poddawaj się!

Początek kariery zawodowej może być trudny, zwłaszcza jeżeli nie masz żadnego doświadczenia. Dlatego poszukiwanie pierwszego zatrudnienia warto rozpocząć już w trakcie nauki. Na rynku jest wiele ofert pracy dorywczej i sezonowej, gdzie nie wymaga się doświadczenia zawodowego. A przecież każda praca czegoś uczy i wskazane jest napisać o tym w swoim CV.

Ze względu na obecną sytuację ekonomiczną można zaobserwować, że młodzi ludzie często podejmują pierwszą pracę na część etatu. Poza tym znalezienie pracy np. w okresie wakacyjnym lub świątecznym wcale nie jest takie trudne, liczą się przede wszystkim chęci.

Pracodawca, który reprezentuje np. firmę produkcyjną, często poszukuje osób do sortowania towaru. Roznoszenie ulotek to kolejna praca, którą mogą podjąć osoby uczące się, pomimo braku doświadczenia w tym zakresie.

Szukasz pracy — zgłoś się do Ochotniczego Hufca Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) są instytucją rynku pracy, która została powołana do wspierania:

 1. osób w wieku młodocianym (15-17 lat), które ze względu na trudną sytuację życiową mają problemy z ukończeniem szkoły, a także zdobyciem kwalifikacji zawodowych,
 2. osób w wieku 18-25 lat, absolwentów i studentów, a także innych osób, które chcą znaleźć pracę bez doświadczenia lub chcą przekwalifikować się.

W prowadzonych przez OHP ośrodkach zatrudnieni są doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy, którzy utrzymują kontakt z pracodawcami, a tym samym pomagają osobom bezrobotnym znaleźć pracę.

praca bez doświadczenia
Praca bez doświadczenia — zacznij w młodym wieku, żeby zwiększyć swoje szanse na rozwój.

Praca bez doświadczenia, jak znaleźć pracę przez OHP?

Osobom młodocianym ośrodki OHP zapewniają przygotowanie zawodowe, które jest niezbędne do tego, aby wykonywać pracę w określonych zawodach.

Poza tym pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osoby bez doświadczenia, zgłaszają oferty pracy do OHP. Aktualnie na krajowej liście ofert pracy z Ochotniczych Hufców Pracy znajdują się oferty pracy dla z różnym wykształceniem. Poniżej niektóre z nich:

 1. Oferty pracy dla osób bez doświadczenia z wykształceniem niepełnym podstawowym: pracownik restauracji,
 2. Oferty pracy dla osób bez doświadczenia z wykształceniem podstawowym: sprzedawca, kasjer — sprzedawca, hostessa — sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, osoba sprzątająca (mile widziana osoba z orzeczeniem), pracownik magazynu, pracownik restauracji, cukiernik, żołnierz zawodowy, inwentaryzator, telefoniczny doradca infolinii obsługowej, walcownik, pracownik produkcyjny, pracownik sortowni przesyłek pocztowych, pracownik ochrony fizycznej.
 3. Oferty pracy dla osób bez doświadczenia z wykształceniem średnim zawodowym: mechanik maszyn produkcyjnych, tłoczarz metalu, portier/dozorca, mobilny rejestrator pojazdów, handlowiec — specjalista ds. OZE, serwisant sprzętu komputerowego, kasjer — sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, magazynier, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów ciężarowych, monter — konserwator.
 4. Oferty pracy dla osób bez doświadczenia z wykształceniem średnim ogólnym: pracownik inwentaryzacji, kasjer — informator, fizjoterapeuta, opiekunka dziecięca, specjalista ds. zdalnej obsługi klienta, doradca ds. sprzedaży części, opiekun/ka osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, przedstawiciel handlowy, pracownik produkcji, pracownik magazynu, konsultant ds. sprzedaży,

Oferty pracy dla osób bez doświadczenia z wykształceniem wyższym: lekarz specjalista chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, inspektor ds. refundacji, doradca zawodowy, specjalista ds. refundacji, referent ds. marketingu, inspektor BHP, konsultant telefoniczny, elektryk.

Wszystkie aktualne oferty pracy bez doświadczenia są dostępne na stronie internetowej: https://mbp.ohp.pl/

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem, szukanie pracy rozpocznij od zapoznania się z ofertami pracy Akademickiego Biura Karier

Studenci już w trakcie nauki mogą szukać pracy za pośrednictwem akademickich biur kariery, których podstawowym zadaniem jest aktywizacja zawodowa studentów oraz absolwentów szkół wyższych poprzez:

 • udzielanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy (np. poprzez udostępnianie informacji o kursach umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji, stażach zawodowych, a także aktualnych ofertach pracy),
 • prowadzenie bazy kandydatów zainteresowanych podjęciem zatrudnienia,
 • wsparcie pracodawców w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.

Należy podkreślić, że wyższe wykształcenie nie gwarantuje, że pracodawca przyjmie kandydata z otwartymi rękami. Na rynku pracy jest duża konkurencja, dlatego też na dane stanowisko może aplikować kilka lub nawet kilkanaście osób. Warto też pamiętać, że pracodawca ostatecznie decyduje o tym, komu da tę pierwszą pracę.

Praca bez doświadczenia, jak ważne są znajomości?

Niestety szacuje się, że ok. 50-80% ofert pracy nigdy nie została opublikowana, dlatego zasilają tzw. ukryty rynek pracy. I o takich ofertach dowiesz się tylko wtedy, jeśli masz znajomości. Jeżeli chcesz znaleźć pracę bez doświadczenia, dowiedz się, gdzie twoi znajomi już zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe, choćby na część etatu. Jeśli są to branże, w których chciałbyś znaleźć pracę, wyślij tam swoje CV oraz list motywacyjny.

Opisz, jak możesz przydać się w danej firmie, a wtedy twoje szanse na zdobycie kolejnego doświadczenia oraz znalezienie pracy, znacznie się zwiększą.

Praca bez doświadczenia — jak aktywnie poszukiwać pracy, aby zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe

Każde doświadczenie zawodowe jest bardzo cenne, dlatego na początku kariery warto:

 • sprawdzać na bieżąco portale ogłoszeniowe z ofertami pracy (np. Pracuj.pl, Praca.pl, OLX, Lento),
 • śledzić stronę internetową firmy, do której chcemy aplikować (zwłaszcza zakładkę kariera),
 • być aktywnym na forach internetowych oraz w mediach społecznościowych, ponieważ to pomaga w nawiązywaniu kontaktów.

Praca bez doświadczenia, jak szukać pracy w firmie, która ma wpisane w swoim modelu biznesowym „zatrudniamy osoby bez doświadczenia”?

Młodzi ludzie często rozpoczynają szukanie pracy od tego, że przeglądają stronę internetową o danej firmie. Mogą tam znaleźć wiele cennych informacji dotyczących, np. modelu biznesowego, w którym będzie wpisane: „zatrudniamy osoby, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe”.

I nawet zdobycie kilkumiesięcznego doświadczenia w takich firmach sprawi, że twoje życie zawodowe może nabrać większego rozpędu i pozwoli ci znaleźć pracę o wiele bardziej ambitną niż np. roznoszenie ulotek.

praca bez doświadczenia
Niektóre firmy szukają pracowników bez doświadczenia. Możesz zacząć właśnie u nich!

Jak znaleźć pracę bez doświadczenia — staż, czy wolontariat?

Warto też pamiętać, że staże zawodowe to doskonały sposób na zdobycie pracy. W ramach programu stażowego prowadzone są spotkania z doradcą zawodowym, który pomoże wskazać mocne strony, wyjaśni, co to są kompetencje miękkie, a także podpowie, jak napisać skuteczne CV.

Jeśli szukasz pracy w danej firmie, a nie masz doświadczenia zawodowego, to warto rozpocząć swoje życie zawodowe od wolontariatu. Będzie to doskonała okazja do prawdziwego zdarzenia z obowiązkami zawodowymi. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest poznawanie ludzi o podobnych zainteresowaniach, bo dzięki temu możemy przyczynić się do wymiany cennych informacji, a tym samym zdobywać nowe doświadczenie. Poza tym, jeśli masz znajomości, jest większa szansa na to, że szybciej znajdziesz pierwszą pracę.

Na co zwrócić uwagę podczas pisania listu motywacyjnego do przyszłego pracodawcy?

Jeśli chciałbyś zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w danej firmie, postaraj się o napisanie spersonalizowanego listu motywacyjnego, czyli listu specjalnie przygotowanego tylko do tej firmy. Dołóż wszelkich starań, aby wyróżnić się z tłumu i przykuć uwagę pracodawcy, który być może czyta setki listów z ciągle powtarzającymi się zwrotami.

W dzisiejszych czasach pisanie listu motywacyjnego warto rozpocząć od przeanalizowania ofert pracy, a tym samym sprawdzenia, co jest ważne dla twojego przyszłego pracodawcy. Szukanie pracy rozpocznij od zaprezentowania umiejętności, które są wymagane. Jeżeli pracodawca wymienia np. cechy idealnych pracowników, opisz swoje mocne strony. Możesz też nawiązać do twoich kompetencji miękkich. Zwróć także uwagę na to, aby być prawdomównym.

Co zawrzeć w liście motywacyjnym, aby znaleźć pracę bez doświadczenia i osiągnąć sukces?

Równie istotne jest to, aby umotywować, dlaczego chcesz zdobywać nowe doświadczenia właśnie w tej firmie. A z drugiej strony, dlaczego właśnie tobie pracodawca powinien dać możliwość zatrudnienia. Postaraj się, aby przekonać rekrutera, który w tej chwili czyta twój list motywacyjny, że to właśnie ty jesteś brakującym ogniwem wśród zatrudnionych już pracowników.

Zaakcentuj konkretne powody, dlaczego warto cię zatrudnić. Wypisz swoje umiejętności, doświadczenia, jak również najważniejsze cechy charakteru. Np. „Podjęcie pracy w Państwa firmie na stanowisku Specjalista ds. sprzedaży telefonicznej będzie dla mnie doskonałą okazją na zdobycie doświadczenia. Podczas prowadzenia rozmów telefonicznych czuję się jak ryba w wodzie. Jestem osobą sumienną, zaangażowaną i bardzo kreatywną. Poza tym doskonale wiem, że każda praca czegoś uczy.”

Warto też zadbać o to, aby list motywacyjny zawierał wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dzięki czemu będzie on elegancki i bardzo przejrzysty.

Praca bez doświadczenia, jak dobrze przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną?

Jeżeli jesteś na początku kariery zawodowej, zapewne bardzo stresujesz się rozmową rekrutacyjną i nie wiesz, czego się spodziewać. Zastanawiasz się, co zrobić, aby podczas rozmowy zaprezentować się najlepiej, jak tylko potrafisz.

Aby dobrze przygotować się do rozmowy warto:

 • uzyskać, jak najwięcej informacji o firmie, do której aplikujesz,
 • dokładnie przeanalizować stronę internetową firmy, a w szczególności jej misje, cele, a także aktualnie realizowane projekty,
 • zapoznać się z poradnikami, w których znajdziesz najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne,
 • przygotować sobie odpowiedzi w myślach, ale także spróbować wypowiedzieć je głośno.

Zapewne na każdej rozmowie rekrutacyjnej pojawiają się takie pytania jak:

 • „Czy może Pan/i powiedzieć coś o sobie?”,
 • „Dlaczego chce Pan/i zmienić pracę?”
 • „Dlaczego chce Pan/i pracować w naszej firmie?”

Głośne przećwiczenie tego, co chcesz powiedzieć, może znacznie obniżyć poziom napięcia.

Na pytania rekrutera odpowiadaj mądrze i płynnie. Postaraj się też, aby twoje odpowiedzi wychodziły poza schemat.

Czy kandydat może również zadawać pytania rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Zadawanie pytań rekruterowi zapewne świadczy o zaangażowaniu kandydata. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące oferty pracy, to jest to doskonały moment do tego, abyś je zadał/a. Nie obawiaj się również pytać o kwestie finansowe jak np. wysokość wynagrodzenia, dodatkowe benefity pozapłacowe itp. Pamiętaj, aby podczas zadawania pytań nie przerywać rekruterowi i nie wchodzić mu w słowo.

Co jeszcze może mieć wpływ na przebieg rozmowy rekrutacyjnej? O czym warto pamiętać?

Warto też dodać, że jednym z czynników, które mają wpływ na pozytywny przebieg rozmowy rekrutacyjnej, jest punktualność. Postaraj się o to, aby pojawić się w siedzibie pracodawcy lub zalogować się na video rozmowę kilka minut przed wyznaczonym czasem. Wyłącz telefon przed wejściem do pokoju, w którym odbędzie się spotkanie.

I jeszcze jedna, bardzo cenna uwaga, przed rozmową rekrutacyjną należy zadbać o higienę, schludny i estetyczny wygląd, stosownie do sytuacji. Niestety nadal wielu rekruterów skarży się na to, że kandydaci przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną pod wpływem alkoholu, w brudnym ubraniu. A ich higiena osobista pozostawia również wiele do życzenia.

Praca zdalna, co warto o niej wiedzieć?

Praca zdalna (nazywana też pracą na odległość, pracą on-line, telepracą lub e-pracą) wykonywana jest pośrednictwem komputera, internetu oraz telefonu. W zależności od stanowiska wykorzystuje się różne narzędzia jak np.: pocztę elektroniczną, Skype, Zoom, Teams oraz inne programy specjalistyczne (np. kadrowo-płacowe, dedykowane do pracy w branży IT oraz sektorze budowlanym).

Na różnych portalach z ofertami pracy można z naleźć pracę w systemie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym. Każda praca czegoś uczy i ma też swoje zalety i wady. Praca zdalna przede wszystkim:

 1. nie ogranicza lokalizacyjnie, co oznacza, że poszerza zakres poszukiwań, a tym samym daje możliwość zatrudnienia w każdej firmie,
 2. pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na dojazdy,
 3. umożliwia swobodne przemieszczanie się i pracę wszędzie tam, gdzie bez problemu można korzystać z internetu, a z drugiej strony
 4. daje możliwość zdobywania doświadczenia oraz rozwoju wszystkim tym osobom, które z jakichś powodów nie mogą wykonywać pracy stacjonarnej (np. osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom wychowującym małe dzieci itp. ).

Z drugiej strony świadczenie pracy w formie telepracy może:

 1. powodować zacieranie się granicy pomiędzy obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym,
 2. wywoływać poczucie wyobcowania, zwłaszcza u osób, które odczuwają bardzo dużą potrzebę przebywania wśród ludzi oraz czerpania energii z zewnątrz,
 3. dawać „pozwolenie” na mniejszą motywację, samodyscyplinę oraz samozaparcie np. do nauki nowego oprogramowania, które właśnie zostało wprowadzone w twojej firmie, a tym samym efektywnej pracy.

Praca bez doświadczenia, jak ważna jest informacja zwrotna?

To, jak sobie pracownik poradzi sobie z pracą zdalną, zależy zarówno od charakteru pracy, jak i charakteru samego telepracownika. Niezwykle istotne jest wyznaczenie godzin pracy/ dyspozycyjności pracownika. Trzeba też pamiętać, że zarówno praca bez doświadczenia, jak i praca z doświadczeniem opiera się na pracy z innymi ludźmi. Nasi współpracownicy, w mniejszym lub większym stopniu są nam potrzebni, choćby do tego, abyśmy mogli się dzielić własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Poza tym potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi, aby nie zatracić poczucia własnej tożsamości, zwłaszcza na początku kariery zawodowej. Należy też podkreślić, że pracownicy bez doświadczenia powinni, jak najszybciej dostać informację zwrotną od przełożonego lub współpracowników odnośnie tego:

 1. czy dobrze pracują?
 2. gdzie popełniają błędy?
 3. czy w swojej pracy idą we właściwym kierunku?
 4. czy wykonują wszystkie czynności i zadania, które powinni wykonywać?
 5. czy efekty ich pracy spełniają określone wymagania?

Czy praca zdalna jest dobrodziejstwem dla juniora bez doświadczenia?

Młodzi ludzie, osoby uczące się często podkreślają, że podstawowym plusem pracy zdalnej jest to, że można ją łączyć np. ze studiami. Jest to związane z tym, że pracę zdalną można często wykonywać w nieregulowanych godzinach. Poza tym podczas przerw od zajęć na uczelni studenci mogą swobodnie pracować.

Jednakże dla osoby, która podejmuje swą pierwszą pracę w życiu, największą wadą pracy zdalnej jest brak ciągłości we wzajemnym komunikowaniu się. Ma to miejsce wtedy, kiedy np. osoba, która wdraża się do pracy, zada jakieś pytanie i otrzyma odpowiedź dopiero po pewnym czasie, np. za 10 minut, pół godziny lub dopiero następnego dnia. Takie sytuacje bardzo blokują postęp pracy, a przecież junior w pierwszych tygodniach swojej pracy niemal na każdym kroku potrzebuje wsparcia bardziej doświadczonych członków zespołu. I to działa w obydwie strony, ponieważ inni też czekają, aż zadanie będzie wykonane.

Praca bez doświadczenia, jak tryb pracy wpływa na rozwój zawodowy pracowników?

Brak ciągłości w komunikowaniu się powoduje, że pracownik, który nie ma doświadczenia, wolniej się uczy i wolniej rozwija się zawodowo. Tym samym potrzebuje więcej czasu na to, aby stać się pełnowartościowym i przydatnym członkiem zespołu pracowników.

Należy też dodać, że osoba bez doświadczenia, która dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową, może nauczyć się znacznie więcej, gdy pracuje w biurze stacjonarnym. Dlaczego? Jeśli jest fizycznie w biurze łatwiej zespołowo przedyskutować i przeanalizować pojawiające się problemy. Poza tym łatwiej podejść do koleżanki lub kolegi z dłuższym stażem i zapytać, a odpowiedź będzie często od razu.

praca zdalna bez doświadczenia
Świetnym wyborem bez doświadczenia jest praca zdalna. Może to coś dla Ciebie?

Praca bez doświadczenia. Jak praca zdalna wpływa na wzajemną integrację pracowników?

Osoby, które pracują tylko systemie zdalnym, potrzebują znacznie więcej czasu do tego, aby zintegrować się z zespołem. Oczywiste jest, że jeżeli nie przebywamy ze sobą na co dzień, to nie mamy możliwości wzajemnego poznania siebie w takim stopniu, jak to ma miejsce podczas wykonywania wspólnej pracy w systemie stacjonarnym.

Trzeba też pamiętać, że osobom, które dopiero wchodzą do zespołu, jest bardzo trudno, ponieważ muszą mieć czas na to, aby zapoznać się nie tylko ze strukturą organizacyjną firmy, ale przede wszystkim poznać specyfikę pracy „od podszewki„. Warto też dodać, że jeżeli współpracownicy czują się ze sobą dobrze, to łatwiej im się ze sobą pracuje, a to z kolei powoduje, że są bardziej wydajni i efektywni.

Praca bez doświadczenia. Jak efektywnie pracować zdalnie?

Nawet nie mając doświadczenia, możesz znaleźć pracę, zwłaszcza w sektorze IT, który nieustannie się rozwija. Niemniej jednak warto pamiętać, że podstawowym wyzwaniem jest dobra organizacja pracy. Od osoby pracującej w systemie zdalnym wymaga się bardzo dużej samodzielności i uporządkowania, ponieważ trzeba zorganizować swoją pracę w taki sposób, aby efektywnie działać nie tylko indywidualnie, ale także zespołowo. W pracy zdalnej kluczowe znaczenie odgrywa także odpowiedni sprzęt komputerowy, który zazwyczaj zapewniają pracodawcy.

Kolejną, niezwykle istotną kwestią jest umiejętne planowanie pracy w taki sposób, aby wyznaczone zadania były wykonane w wyznaczonym wcześniej terminie. A zatem telepracownik często musi sam siebie motywować nie tylko do terminowej, ale i wysokojakościowej pracy. Watro, też podkreślić, że praca zdalna może być oceniana tylko i wyłącznie na podstawie jej efektów.

Praca bez doświadczenia. Jak urzędy pracy pomagają wejść na rynek pracy?

Tak, jak już wcześniej wspomniano najlepszym sposobem na to, aby znaleźć pracę bez doświadczenia, jest uczestnictwo w stażach zawodowych, które są organizowane, np. przez urząd pracy lub inne organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia lub też agencje pracy.

Aktualnie w Centralnej bazie ofert pracy znajduje się ok. 600 ofert dotyczących staży i praktyk z całej Polski. Zapewne każdy, kto poszukuje pracy, nie mając doświadczenia, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Podsumowanie

W Internecie można znaleźć wiele cennych wskazówek, a nawet gotowych szablonów i innych narzędzi, które możesz wykorzystać do przygotowania profesjonalnego CV, a tym samym osiągnąć, być może swój pierwszy sukces.

Jeżeli nie masz doświadczenia i szukasz pracy zdalnej, odpowiedz sobie na pytanie, co jest dla ciebie najistotniejsze. Zapewne praca zdalna nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą znaleźć pracę bez doświadczenia, a jednocześnie chcą szybko zdobywać wiedzę, umiejętności, a tym samym rozwijać się zawodowo.

Z drugiej strony praca zdalna jest dobrodziejstwem dla tych, którzy np. ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować w biurze lub też cenią sobie komfort i wygodę związaną z elastycznym/zadaniowym czasem pracy, a jednocześnie mają warunki do tego, aby zorganizować sobie stanowisko pracy.

Warto też pamiętać, że pracodawca szybko dostrzeże cenne atuty pracownika bez doświadczenia. Takimi atutami mogą być przede wszystkim: zaangażowanie, sumienność i dokładność podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz chęć rozwoju. A to z kolei gwarantuje pomyślną i satysfakcjonującą dla obu stron współpracę.

Niezmiernie istotne jest także to, aby każda osoba poszukująca pracy znalazła swoje miejsce na rynku pracy. I najlepiej taką pracę, w której będzie zdobywała nowe doświadczenie, a tym samym będzie czuła się spełniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *