praca magazynier

Praca magazynier — to warto wiedzieć o pracy magazyniera

Jakie formy zatrudnienia, obowiązki, wymiar czasu pracy i zarobki daje praca magazyniera? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, przeczytaj ten tekst. Będziesz mieć możliwość sprawdzenia, czy posiadasz już teraz wymagane umiejętności i kompetencje pozwalające ci pracować efektywnie na magazynie.

Magazynier — zawód przyszłości, dzięki e-commerce

Nie sposób zaprzeczyć, iż masowe odkrycie różnorodnych korzyści płynących z Internetu i tym samym powstanie rynku e-commerce sprawiło, że branża logistyczna szalenie się rozwinęła. Prognozuje się, że w roku 2024 wartość polskiego rynku e-commerce ma wynieść 9 118 mld złotych (dane OC&C Strategy Consultants). Jest to przewidywany wzrost o około 14% w skali roku. Aby zapewnić płynność dostaw, musiało się pojawić więcej magazynów i więcej pracowników magazynowych. Na wielu portalach ogłoszeniowych najnowsze oferty pracy dotyczą właśnie stanowiska magazyniera.

Co robi magazynier?

Magazynier to pracownik fizyczny, nadzorujący działanie magazynu, ten zaś jest jednym z końcowych ogniw w łańcuchu dostaw. Pracownik magazynu może mieć różne obowiązki, które wyznacza poziom stanowiska. Do podstawowych czynności wykonywanych w tym miejscu pracy należą:

 • kompletacja towaru,
 • kontrola jakości zasobów, które w magazynie pozostają,
 • sortowanie towaru, jego identyfikacja zgodnie z wykazem i liczenie,
 • utrzymywanie porządku,
 • kompletacja zamówień i wydawanie towarów,
 • pozbywanie się towaru zepsutego (w przypadku żywności) czy uszkodzonego.

Prace magazynowe często polegają na przenoszeniu ciężkich paczek, a niekiedy także odbywają się na wysokości, dzięki podnośnikom koszowym. Obsługuje się tam również urządzenia takie jak suwnice czy układnice regałowe. Ten rodzaj pracy łączy się z pracą biurową, w której jest wymagana obsługa komputera, ponieważ aby przyjąć lub wydać towar potrzeba wypełnić szereg wymaganych dokumentów Zakres obowiązków magazyniera może się jednak nieco różnić w zależności od branży i wielkości magazynu, a także stopnia automatyzacji.

Gdzie pracuje magazynier?

Typy magazynów są na tyle różnorodne, że można je podzielić na kilka kategorii:

 • ze względu na konstrukcje mamy magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte. Do magazynów zamkniętych (czyli takich obiektów, w których przechowujemy produkty wrażliwe zarówno na zmianę wilgotności i temperatury) zaliczamy także hale magazynowe i chłodnie;
 • ze względu na sposób składowania towaru wyróżniamy magazyny niskiego, średniego i wysokiego składowania.

W tych ostatnich konieczne jest korzystanie ze specjalistycznych urządzeń pomocniczych.

Kolejna kategoria podziału to ze względu na funkcje, jakie magazyn pełni możemy wyróżnić:

 • magazyn produkcyjny lub przemysłowy (np. części zamiennych do samochodów),
 • magazyn dostawczy – zawiera części wieloelementowych urządzeń różnych producentów. Konieczna jest segregacja towarów i kompletowanie zamówień przed wysyłką,
 • magazyn dystrybucyjny lub rozdzielczy — ze składowanych produktów korzysta kilka firm,
 • magazyny przeładunkowe – w portach,
 • kontenerowy — do przechowywania towaru wykorzystuje się blaszane kontenery,
 • celny — wykorzystywany w handlu międzynarodowym,
 • konsygnacyjny, tu towar staje się własnością zamawiającego dopiero po odbiorze.

Czym zajmuje się magazynier na różnych stanowiskach?

Magazynierów dzielimy na młodszych i starszych specjalistów, a każda hala ma swojego kierownika. W zależności od potrzeb i umiejętności, ich obowiązki są zróżnicowane. Magazynier może być odpowiedzialny za:

 • wydawanie towaru,
 • etykietowanie,
 • sprawdzanie zgodności zawartości przygotowywanych do wysyłki paczek,
 • bieżące monitorowanie zapasów,
 • sprawdzanie dat ważności,
 • przyjmowanie i realizację reklamacji,
 • współpracę z dostawcami,
 • ochronę i zabezpieczanie towaru,
 • dbanie o porządek w magazynie,
 • obsługę urządzeń magazynowych,
 • inwentaryzację,
 • rozładunek i załadunek,
 • zbieranie zamówień.

Wbrew pozorom nie jest to zawód łatwy. Wymagania względem kandydatów są wysokie.

praca magazynier
Magazynier to często praca na wysokości.

Magazynier — jakie szkoły i kursy są potrzebne?

Oferty pracy dla magazyniera nie zawsze wymagają wykształcenia. Jednak logistyka jest mile widzianym kierunkiem. Można skończyć studia lub technikum logistyczne. Kandydatów z doświadczeniem przyjmuje się częściej i mają większe szanse rozwoju.

Jeśli nie mamy doświadczenia, to na rynku znajdziemy wiele instytucji doszkalających dość często mających w nazwie „centrum szkoleń”. Można tam przejść zarówno kurs operatora wózków widłowych (jezdnych) niezwykle przydatny w pracy magazyniera, jak i sam kurs przygotowujący do pracy w tym zawodzie. Zagadnienia obejmujące taki kurs to na przykład:

 • towaroznawstwo,
 • obsługa skanera,
 • ewidencja towarów i inwentaryzacja,
 • przepisy i normy prawne,
 • procesy magazynowe,
 • obsługa programów magazynowych.

Kurs można zacząć w dowolnej chwili, wystarczy mieć ukończone 18 lat, podstawowe wykształcenie i dokumentację lekarską informującą o braku przeciwwskazań zdrowotnych, tak do wykonywania zawodu magazyniera, jak i operatora wózków widłowych. Na takie szkolenie może też iść starszy specjalista i kierownik magazynu. Pozwoli to podnieść kompetencje i poznać najnowsze standardy.

Gdzie szukać pracy na magazynie?

Pracy w tym zawodzie najlepiej szukać w internecie. Warto włączyć powiadomienia o nowych ofertach, aby wiedzieć, czy duże firmy magazynowe szukają pracowników (np. Amazona na Dolnym Śląsku). Do pracy na dużym magazynie jest wymagane doświadczenie i umiejętności organizacyjne. Zatrudnienie dla nowicjuszy daje większe szanse w przypadku lokalnych, mniejszych firm. Szukać oferty zatrudnienia na magazynie można też w centrach dystrybucji funkcjonujących przy sieciach znanych supermarketów. Znajdziemy też pracę dla przedsiębiorstw wynajmujących hale. W tym przypadku spedycja wiąże się z innymi wymaganiami i umiejętnym zarządzaniem nie tylko przestrzenią, ale też dokumentacją.

Czy praca w magazynie przeznaczona jest dla kobiet?

Wbrew dość rozpowszechnionemu przekonaniu w Polsce jest bardzo niewiele prawnych ograniczeń wykluczających, trwale lub czasowo, kobiety z wykonywania określonego zawodu. Zazwyczaj w określonych warunkach i okolicznościach (hałas, drgania, zbyt niska zbyt wysoka, zmienna temperatura). Kobieta nie może być również narażona na działanie pól elektromagnetycznych czy promieniowania. Nie wolno zatrudniać kobiet do pracy pod ziemią i w środowisku z obniżonym lub podwyższonym ciśnieniem. Otoczenie, w którym występują szkodliwe biologicznie czynniki lub szkodliwe chemicznie czynniki również wykluczają w takich miejscach pracę kobiet.

Zawód magazyniera nie znajduje się na liście zawodów zabronionych dla kobiet, ale pracuje w nim zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn. Zwykle zajmują one stanowiska, na których praca jest lżejsza, np. pakowanie małych zamówień, czy kompletacja zamówień.

Co oferuje praca w logistyce?

Obecnie na rynku jest wiele ofert pracy na stanowisko pracownika magazynu. Rekrutacja online nie powinna być zaskoczeniem, choć praca wykonywana jest stacjonarnie. Jeśli chodzi o formy zatrudnienia, możliwe są:

 • umowa o pracę,
 • umowę zlecenie,
 • umowa agencyjna o pracę tymczasową.

Możemy liczyć na wszystkie prawa przysługujące na każdej z umów: ubezpieczenia, urlop, normowany wymiar pracy (40 godzin w tygodniu, rozłożone na 5 dni).

Ryzyko zawodowe magazyniera

Czynników stanowiących zagrożenie w pracy magazyniera jest sporo, choć nie wszystkie występują z równą częstością. Najbardziej niebezpieczna jest sytuacja potrącenia lub przygniecenia przez wózek widłowy. Można też zostać uderzonym przez spadające przedmioty. Kolejnym częstym zagrożeniem występującym w tym zawodzie jest upadek z wysokości. W pracy narażonym jest się również na urazy rąk, ramion i pleców spowodowane przenoszeniem dużych ciężarów. Niekiedy zagrożenia wynikają ze specyfiki magazynowanego towaru, który może być łatwopalny lub toksyczny.

Co pomaga w wykonywaniu pracy magazyniera, zmniejszając ryzyko urazu? Istotny jest właściwy dobór wysokości mebli, czyli półek i regałów oraz korzystanie z urządzeń magazynowych, takich jak: podajniki i stojaki rolkowe, wciągarki i wyciągarki, wózki podnośnikowe czy widłowe.

Wymiar czasu pracy na magazynie

Jeśli obowiązuje nas umowa zlecenie lub o dzieło, nasz czas pracy reguluje Kodeks cywilny. Ponieważ są to umowy cywilnoprawne. Umowa o pracę określa dokładniej czas pracy w ciągu dnia i tygodnia.

Wymiar czasu pracy magazyniera jest zależny od firmy i branży. Można pracować na jedną lub dwie zmiany, także w weekendy. Magazynierzy pracują na różnych stanowiskach, a każde z nich ma inną specyfikę:

 • produkcja wymaga ciągłości — maszyny nie mogą być wyłączane. Zdarza się więc, że trzeba zostać w pracy dłużej.
 • spedycja wiąże się z pracą wyjazdową, trwającą czasem kilka dni.
praca magazynier
Praca magazyniera to też częste wyjazdy.

Benefity w zawodzie magazyniera

Podobnie jak w przypadku wymiaru czasu pracy otrzymywane benefity – płacowe i pozapłacowe ściśle wiążą się z branżą, w której pracuje magazynier. Pracując w magazynie z kosmetykami, można otrzymać np. deputat w kosmetykach, premię i dodatek za pracę w weekendy. Obok pensji dość często możemy liczyć na przykładowo: darmowy parking, pakiety medyczne, ubezpieczenie, karty sportowe, darmowe lub dofinansowane posiłki, dofinansowanie do wypoczynku, płatne nadgodziny i bezpłatne szkolenia.

Zarobki w pracy magazyniera

Wysokość zarobków kształtuje się różnie, w zależności od województwa i ilości magazynów. Większa konkurencja to więcej miejsc pracy i szansa na lepsze zarobki. Najłatwiej znaleźć pracę w logistyce w województwach łódzkim i mazowieckim, gdzie powierzchnia magazynowa jest bardzo duża.

Także zarobki są zróżnicowane. Obecna ogólnopolska średnia to około 4000 złotych. Młodszy specjalista musi się liczyć z niższym wynagrodzeniem. Kierownik magazynu zarabia średnio mniej więcej 5500 złotych brutto.

Praca na magazynie a ubezpieczenie

Ze względu na ryzyko zawodowe wiele osób zastanawia się, czy warto podejmować taką pracę. W przypadku umowy o pracę możemy liczyć na opłacenie wszystkich obowiązkowych składek i ubezpieczenia. A co z magazynierami, którym zaproponowana została umowa o dzieło lub zlecenie?

Pracując w tak ryzykownym zawodzie, powinniśmy pamiętać, że oprócz umowy określającej nasze obowiązki powinniśmy podpisać też oświadczenie o odpowiedzialności. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, jak ma ona wyglądać. Zależy to od funkcjonowania firmy. Wiadomo natomiast, że możemy domagać się ubezpieczenia od wypadku w pracy.

Odpowiedzialność finansowa magazyniera

Jeśli pracownik nie stosuje się do wyznaczonych norm i określonego w danej firmie porządku (np. przepisów bhp czy przeciwpożarowych) oznacza to, że ponosi odpowiedzialność porządkową. Może zostać ukarany upomnieniem, naganą lub karą pieniężną. Ponadto pracownik może ponosić odpowiedzialność majątkową za mienie powierzone przez pracodawcę.

Jeśli skutkiem zaniedbania przez pracownika jego obowiązków jest powstanie szkody, którą ponosi pracodawca, to zazwyczaj w tej sytuacji pracownik ponosi odpowiedzialność majątkową/materialną. Wysokość odszkodowania wypłacanego przez pracownika nie może przewyższać kwoty jego trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ulegnie też ono zmianie, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez kilku pracowników. Wówczas każdy z nich ponosi odpowiedzialność częściową. Wymienionej odpowiedzialności pracownik ponosić nie będzie, jeśli:

 • jego działania mieściły się w granicach dopuszczalnego ryzyka, ale szkoda i tak zaistniała,
 • szkoda zaistniała z winy pracodawcy,
 • w zaistniałym zdarzeniu została poszkodowana osoba trzecia.

Finansowa odpowiedzialność magazyniera ma miejsce tylko w takich sytuacjach, gdy udowodniona zostanie jego wina. Między innymi wtedy, gdy zaistnieje np. niezgodność w dokumentacji bądź w ilości towaru. Jeśli okaże się, że strata wynikła z nieprawidłowego zabezpieczenia towaru (dostateczne zabezpieczenie towaru jest obowiązkiem pracodawcy), wówczas magazynier nie ponosi odpowiedzialności. Kodeks pracy preferuje polubowne rozwiązania ewentualnie spornych kwestii.

Czy warto pracować na magazynie za granicą?

W wielu krajach stale poszukuje się wykwalifikowanych pracowników w specjalistycznych branżach. Takich jak IT, e-commerce czy medyczna. Czasowa lub stała praca za granicą wciąż cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. Od dawna dużą popularnością w Europie cieszą się polscy budowlańcy, mechanicy, graficy, elektrycy, czy monterzy. Zwłaszcza w Niemczech poszukiwane są też opiekunki z całej wschodniej Europy.

Jeśli bierzemy pod uwagę przede wszystkim wysokość zarobku, to bez wątpienia są one zdecydowanie wyższe także w branży magazynowej w takich krajach jak Holandia, Belgia, Szwecja czy Niemcy. Choć ofert pracy jest dużo, bezpieczniej jest znaleźć poleconą przez wyspecjalizowaną agencję. Tam łatwiej jest uzyskać informacje czy wymagane są podstawy znajomości języka, jakie są warunki zatrudnienia i sposoby rozliczania się z pracownikiem. Czy pensja wypłacana jest co miesiąc, czy co tydzień, czy dostaniemy dodatki za nadgodziny, pracę na akord, w święta i weekendy?

Podsumowanie:

Na chwilę obecną zawód magazyniera wydaje się atrakcyjny tak dla studentów, dla których może być to interesująca praca tymczasowa, jak i osób pragnących wejść w świat logistyki czy spedycji. Nadal bardzo szybko rozwija się branża e-commerce i nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie stan ten uległ zmianie. Praca magazyniera za granicą zapewnia wyższe niż w kraju zarobki, ale tu łatwiejszy jest awans i rozwój. Choćby z racji szerokiej sieci ośrodków szkoleniowych i kursów doszkalających. Pozwala to stosunkowo szybko i płynnie poznawać nowe zawodowe obszary podwyższając swoje umiejętności kompetencje.

Jak wygląda praca na magazynie?

Magazynier to ktoś. kto nadzoruje działanie magazynu. Te są różne, dlatego wymaga się wielu umiejętności, takich jak: wypełnianie dokumentów, przygotowanie faktur, oraz przyjęcie towaru, rozkładanie go, wysyłka i załadunek, kontrola jakości i przyjmowanie reklamacji.

Czy praca na magazynie jest ciężka?

Z pewnością ta praca fizyczna nie jest dla każdego. Od magazyniera wymaga się siły, bo musi często przenosić ciężkie paczki. Trzeba też pracować pod presją i umieć porozumieć się z zespołem oraz klientem.

Czy praca na magazynie jest trudna?

Z pewnością jest to praca wymagająca. Bycie magazynierem wymaga tak dużej sprawności i wytrzymałości fizycznej – bo towar przenosi się, sortuje i ustawia. Przydaje się też umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu. Ceniona jest dokładność i uważność. Niewątpliwym atutem będzie posiadanie uprawnień do prowadzenia wózków widłowych.

Jak się ubrać do pracy na magazynie?

Zwykle nie ma określonych reguł, ale odpowiedni strój może ułatwić pełnienie obowiązków. Odzież robocza powinna być oddychająca i nie krępować ruchów, buty zaś mieć grubą podeszwę. Ubranie musi być wygodne. Wytrzymałe materiały, które zabezpieczają ciało, również są przydatne.

Co powinien umieć magazynier?

To jeden z tych zawodów, w którym można szybko pozyskać nowe kompetencje i umiejętności, takie jak obsługa programów komputerowych optymalizujących działanie magazynu. Maszyny nie wykonują jednak wszystkiego. To magazynier sortuje, układa i wydaje towar. Bardzo często jest to więc praca wymagająca wytrzymałości i sprawności fizycznej. Warto umieć pracować samodzielnie i w zespole. W tym zawodzie można się również nauczyć pracy z dokumentami. Administrować przestrzenią magazynu i kontrolować ilość i jakość przyjmowanego towaru.

Czy praca na magazynie jest lekka?

Jeśli pracujemy w start-upie lub firmie posiadającej niewielki magazyn to nie będzie to zbyt wymagające. Podobnie opisać można pracę w centrum logistycznym czy dużym zautomatyzowanym magazynie, w którym magazynier współpracuje z cobotami i półautomatycznymi systemami komplementacji. Zawsze jednak warto pamiętać, że niezależnie od miejsca pracy w tym zawodzie bardzo przydatna jest wytrzymałość fizyczna. Umiejętność pracy w zespole i sprawność w wypełnianiu dokumentów.

Czy praca na magazynie nadaje się dla kobiet?

Polskie prawo pracy określa warunki, w jakich powinny pracować kobiety. Praca magazynierki wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym, dlatego panie zajmują zwykle stanowiska mniej wymagające — zajmują się administracją lub sortowaniem mniejszych zamówień i lekkich towarów. Nie jest to jednak wymagane i kobiety w logistyce mogą robić niemal wszystko.

Ile zarabia magazynier?

Zarobki magazynierów zależne są od doświadczenia i stanowiska. Początkujący pracownicy magazynu zarabiają minimalną stawkę, ale nie trzeba długo pracować, żeby otrzymywać 3 940 złotych miesięcznie. Kierownik magazynu może liczyć na wypłatę w wysokości 5500 złotych brutto.

Co robi magazynier?

Obowiązki magazyniera opierają się o zarządzanie towarem. Są różnorodne, w zależności od sektora, w jakim pracuje. W tym zawodzie trzeba być przygotowanym do ciężkiej pracy fizycznej przy układaniu towarów i załadunku zamówień, ale magazynier to również pracownik produkcji i obsługi klienta. Musi więc umieć wypełnić dokumenty i być komunikatywny. Przydaje się umiejętne zarządzanie, bo trzeba dopilnować wielu spraw w odpowiednim czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *